Sportongeval?

Te volgen procedure bij sportongeval voetbal

 1. Downloaden en afdrukken aangifteformulier http://www.kvv.be/document/verzekeringen/aangiftef...
 2. Vul de volgende gedeelten voorbehouden aan de speler of zijn wettelijke voogd in
  1. Pag.1 "Inlichtingen omtrent het slachtoffer"
  2. Pag.1 "Inlichtingen omtrent het ongeval". Wees sumier, beschrijf niet tot in detail hoe een doorbraakpoging brutaal langs achter aangevallen werd en er eigenlijk voor penalty en een rode kaart diende gefloten te worden. Schrijf gewoon "Trap tegen de enkel"
  3. Pag.2 "Getuigenissen"
  4. Pag.2 "Gegevens met betrekking tot de aansprakelijkheid"
  5. Pag.2 "Verklaring medische gegevens": kleef hier een briefje van de mutualiteit
  6. Pag.2 Handtekening slachtoffer
 3. Pagina-3 dient ingevuld te worden door de dokter
 4. Deze documenten in de brievenbus "Voetbal" in het Cantincrodechalet steken of aan de ploegafgevaardigde bezorgen.
  Onder geen beding zelf naar de verzekeringsinstelling of Voetbal Vlaanderen terugsturen.
 5. De clubsecretaris zal pag-1 en -2 verder vervolledigen en dit document aan Voetbal Vlaanderen bezorgen
 6. Van de verzekeringsinstelling zal u een brief krijgen met een unieke referentiecode. Die houdt u bij.
 7. Ondertusen betaalt u alle rekeningen en gaat er eveneens mee naar uw mutualiteit. U meldt dat het een sportongeval betreft, men zal u een attest bezorgen waaruit zal blijken voor hoeveel men tussenkomt
 8. Dit attest, of attesten indien er verschillende zijn, samen met een copie van de facturen en de referentiecode uit "6." hierboven en een attest van genezing (formulier wordt u eveneens toegezonden) naar de verzekeringsinstelling sturen die u rechtstreeks verder zal vergoeden.