Club Reglement - Tennis

ELK LID VAN TENNISCLUB CANTINCRODE, VERDER ‘ DE CLUB ‘ , WORDT GEACHT HET CLUBREGLEMENT TE KENNEN EN HET TE AANVAARDEN.

I. TERREINEN

1. Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 31 maart, doch wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van de Club in functie van de concrete omstandigheden.

2. Gedurende deze periode kunnen de terreinen gebruikt worden van 08:30 u tot 23:30 u.

3. De terreinen zijn bespeelbaar als de netten niet naar beneden zijn.

4. Het bestuur van de Club evenals diens aangestelden kunnen beslissen dat spelen alsnog niet toegelaten is.

5. Elk tennislid kan een gastspeler/ster uitnodigen voor 1 speeluur. Dit mag maximaal 3 keer per seizoen en elke gastspeler/ster kan maar 3 keer uitgenodigd worden. De prijs voor de uitnodiging bedraagt € 5 per persoon en per uur, en dient betaald te worden aan de toogdienst-verantwoordelijke. Elke gastspeler/ster dient genoteerd in het daartoe voorziene boek.

6. De verlichting van de terreinen kan enkel gebruikt worden tijdens de normale reserveringsuren. Enkel het tennisbestuur kan hier afwijkingen toestaan. Na het laatste speeluur dient de toogverantwoordelijke te worden op de hoogte gebracht ten einde de lichten te doven.

7. Het bestuur van de Club evenals zijn aangestelden kunnen de terreinen aanwenden voor specifieke gelegenheden; zoals bv. Het organiseren van lessen, tornooien, interclub matchen, clubkampioenschap enz. Deze lijst is niet limitatief.

8. Terrein reservaties vinden uitsluitend plaats via het reserveringssysteem.

9. Alle spelers op het terrein dienen steeds in het reservatiesysteem te worden aangeduid.

10. Na de reservatie dient het gekozen terrein evenals de voorziene speeltijd te worden gerespecteerd.

11. Specifieke tenniskleding is verplicht op het terrein. Tennis pantoffels dienen geschikt te zijn voor de gravel terreinen.

12. Het gebruik van glazen of glazen flessen is verboden op de terreinen.

13. Na elke tennispartij dient men verplicht de terreinen te vegen. Sproeien dient te gebeuren indien nodig.

14. Alvorens het terrein te verlaten dient men alle afval in de daartoe bestemde vuilnisbakken te deponeren.

15. De bestuursleden zullen waken over de naleving van dit reglement. Overtredingen kunnen leiden tot vermaningen, onmiddellijke verwijdering van de terreinen, tijdelijke schorsing of uitsluiting. Het bestuur spreekt na horing sanctie uit. Uitsluiting dient uitgesproken door de Raad van Bestuur.

16. Elk lid wordt ingedeeld in een groep waarmee hij/zij enkele keren de toogdienst zal moeten verzorgen. Dit is een essentieel onderdeel van het lidmaatschap van de Club. Leden die zich hieraan onttrekken kunnen geen lid blijven.

Namens het tennisbestuur


(Laatst gewijzigd op 1 April 2020)