Club Reglement - Tennis

ELK LID VAN TENNISCLUB CANTINCRODE, VERDER ‘ DE CLUB ‘ , WORDT GEACHT HET CLUBREGLEMENT TE KENNEN EN HET TE AANVAARDEN.

1. Het tennisseizoen loopt van 1 april tem 31 maart, doch wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van de Club in functie van de concrete omstandigheden.

2. De terreinen kunnen dagelijks gebruikt worden van 08:30u tot 23:30u.

3. De terreinen zijn bespeelbaar als de netten niet naar beneden zijn.

4. Het bestuur van de Club en hun aangestelden kunnen beslissen dat spelen alsnog niet toegelaten is.

5. Onze Tennisclub bestaat enkel uit aangesloten leden. Een lidmaatschap is geldig voor 1 volledig jaar. Elk jaar moet je uw lidmaatschap hernieuwen voor aanvang van het nieuwe speeljaar.

6. Elk tennislid kan een gastspeler/speelster uitnodigen voor 1 speeluur. Een gastspeler/speelster mag maximaal 3 keer per seizoen worden uitgenodigd. De prijs voor de uitnodiging bedraagt € 5 per persoon en per uur, en dient betaald te worden aan de toogdienst-verantwoordelijke. 

7. De verlichting van de terreinen kan enkel gebruikt worden tijdens de normale reserveringsuren. Enkel het tennisbestuur kan hier afwijkingen toestaan. Na het laatste speeluur dient de toogverantwoordelijke op de hoogte worden gebracht zodat de lichten kunnen gedoofd worden.  

8. Het bestuur van de Club en hun aangestelden kunnen de terreinen aanwenden voor specifieke gelegenheden, zoals bv. Het organiseren van lessen, tornooien, interclub, clubavonden enz. Deze lijst is niet limitatief.

9. Terrein reservaties vinden uitsluitend plaats via het reserveringssysteem.

10. Alle spelers op het terrein dienen steeds in het reservatiesysteem te worden aangeduid.

11. Bij reservatie dient het gekozen terrein evenals de voorziene speeltijd te worden gerespecteerd.

12. Specifieke tenniskleding is verplicht op het terrein. Tennisschoenen dienen geschikt te zijn voor de gravel terreinen.

13. Het gebruik van glazen of glazen flessen is verboden op de terreinen.

14. Voor terrein 1 en 2 geldt dat er voor elk speeluur MOET gesproeid worden, na het speeluur dient er geveegd of geborsteld te worden. Voor terrein 3 en 4 dient enkel na het speeluur geveegd of geborsteld te worden aangezien deze terreinen automatisch gesproeid worden. Er mag NOOIT gebruik gemaakt worden van een aftrekker om de waterplassen te verwijderen.

15. Alvorens het terrein te verlaten dient men alle afval in de daartoe voorziene vuilnisbakken te deponeren.

16. Elk lid is aansprakelijk voor alle schade, door hem/haar aangebracht, aan eigendom of bezit van de Club.

17. De Club is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bezittingen van leden of derden en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels opgelopen tijdens zijn bezoek aan de infrastructuur van onze Club.

18. Alle leden van onze Club zijn via Tennis Vlaanderen verzekerd (Ethias) tegen lichamelijk letsel ten gevolge van een tennisongeval.

19. Tijdens de maanden april, mei en juni kunnen TV-interclubwedstrijden ingepland worden op zaterdag-en zondagnamiddag. De terreinen daarvoor worden gereserveerd door de Interclub verantwoordelijke. De Interclub verantwoordelijke zal ervoor zorgen dat er nooit meer dan 2 terreinen bezet zijn voor interclubwedstrijden, zodat er steeds terreinen beschikbaar zijn voor de leden.

20. De bestuursleden zullen waken over de naleving van dit reglement. Overtredingen kunnen leiden tot vermaningen, onmiddellijke verwijdering van de terreinen, tijdelijke schorsing of uitsluiting. Het bestuur spreekt, na horing, een eventuele sanctie uit. Uitsluiting dient uitgesproken te worden door de Raad van Bestuur.

21. Elk lid wordt geacht om enkele keren de toogdienst te verzorgen. Dit is een essentieel onderdeel van het lidmaatschap van de Club. Leden die zich hieraan onttrekken kunnen geen lid blijven.

22. Wij respecteren de GDPR regelgeving.  Het tennis secretariaat gebruikt enkel het emailadres van de aangesloten leden om mededelingen te versturen die direct gerelateerd zijn aan de jaarwerking en de geplande activiteiten. Mocht U hiermee niet akkoord gaan dan kan u ons dat melden via tennis@cantincrode.be en zullen wij uw emailadres uit ons bestand verwijderen.

Namens het tennisbestuur


(Laatst gewijzigd op 15 maart 2022)