HOE ZIT HET NU MET INKOMGELDEN BIJ JEUGD- & SENIORSWEDSTRIJDEN

17 september 2018 21:09

Als ex KVV-club kenden we het fenomeen van inkomsgelden bij voetbalwedstrijden niet...bij sommige ploegen dienen onze supporters wel inkom te betalen. Jammer maar helaas we kunnen er niet onderuit.

Onze vrienden van Oxaco hebben het hieronder mooi verwoord.

Tot vorig seizoen kwam dit bij wedstrijden van de ex-KVV nooit voor. Geen enkele club vroeg toegangsgeld, noch voor jeugdwedstrijden, noch voor andere wedstrijden.

KVV bestaat echter niet meer. Er is ook geen andere voetbalbond die jeugdwedstrijden organiseert, dan KBVB/Voetbal Vlaanderen. Dus gelden vanaf dit seizoen de reglementen van KBVB/Voetbal Vlaanderen, ook voor de clubs van ex-KVV die er nu bij zijn aangesloten.

KBVB/Voetbal Vlaanderen legt GEEN ENKELE VERPLICHTING op aan haar clubs, om toegangsgelden te vragen voor jeugdwedstrijden. Omgekeerd is er ook GEEN VERBOD om toegangsgelden te vragen.

De regel bij KBVB/Voetbal Vlaanderen is dat de clubs VRIJ zijn, onder hun eigen verantwoordelijkheid de toegangsprijzen tot hun installaties vast te stellen, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake (lees : BTW- en fiscale verplichtingen). (art. B1470)

Tot vorige seizoen waren clubs met Provinciale Jeugdelftallen wél verplicht toegangsgelden te vragen en daarvan een deel door te storten aan de bond. Deze verplichting is sinds dit seizoen afgeschaft en daardoor hebben sommige clubs dadelijk hun toegangsgelden afgeschaft.

Of er dus toegangsgelden moeten worden betaald bij het betreden van de accomodaties van de bezochte club, hangt dus af van de samenstelling van de reeks waarin je ploeg speelt. Ploegen die in een reeks met veel ex-KVV clubs spelen, of veel ploegen hebben die op terreinen van de stad Antwerpen of de stad Mortsel spelen, zullen dus weinig inkom moeten betalen. Ploegen die in een reeks met weinig van zulke clubs spelen, zullen dus meerdere keren met een vraag tot betaling van toegangsgeld worden geconfronteerd.

Hou er rekening mee dat de jeugdcompetities per seizoen in twee helften worden gespeeld en dat er een herindeling gebeurt op basis van de rangschikking (tot U17), na de maand december. Wie nu in een reeks is ingedeeld met clubs waar telkens toegangsgeld moet worden betaald, kan na Nieuwjaar in een reeks ingedeeld worden waar geen of bijna geen clubs toegangsgeld vragen.

KBVB/Voetbal Vlaanderen is wel zeer strikt met de regel dat er geen “zwarte” toegangsgelden worden gevraagd. Als je toegangsgeld moet betalen, moet je daar ook een betaalbewijs of toegangsticket voor ontvangen. Als dat niet gebeurt, dan mag je daarom vragen. En als je géén ontvangstbewijs, of toegangsticket krijgt, dan wordt door KBVB gevraagd dat te melden, omdat het dan om “zwarte inkomsten” gaat, die verboden zijn.

Wie problemen heeft met het betalen van de extra kostprijs, is ook geenszins verplicht om de bezochte club ook nog te steunen door in de kantine iets te drinken. Je kan dan op die manier de kosten die je spendeert bij een uitwedstrijd beperken tot wat je vorig seizoen zou hebben betaald. Dit is niet de houding die we als club steunen, maar voor wie echt een financieel probleem ervaart, kan het wel een oplossing zijn.
(Omgekeerd vragen een aantal clubs ook enkel toegangsgelden, precies omdat er méér en méér jeugdploegen zijn die niets meer verteren en onmiddellijk na de wedstrijd verdwijnen, zodat de bezochte clubs de verminderde inkomsten trachten op te vangen door een toegangsgeld te vragen -dat meestal ongeveer gelijk zal zijn aan de prijs van 2 of 3 consumpties).