Juridische informatie

Cantincrode vzw, gevestigd aan GASTHUISHOEVEN 1, 2640 MORTSEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Cantincrode vzw: Gasthuishoeven 1, 2640 Mortsel

Tel: +32 3 449 24 04

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cantincrode vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Naam
 • Adres (straat, huisnummer en/of bus, postcode, gemeente)
 • Leeftijd/geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Beeldmateriaal: (digitale) foto's, filmpjes

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Cantincrode vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij Cantincrode vzw
 • Inschrijven bij sportfederaties voor verwerking van het lidmaatschap en verzekering.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cantincrode vzw neemt eigenhandig geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of –systemen.

Cantincrode vzw gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Ledenplatform en ledendatabase ‘Peepl’
 • E-kickoff (Voetbal Vlaanderen)
 • Tennis Vlaanderen
 • KWB Falos+ Volleybal
 • Sporta Vlaanderen (Volleybal)

Delen van persoonsgegevens met derden

Cantincrode vzw verstrekt bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een (wettelijke) verplichting jegens de verschillende verbonden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Cantincrode vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: alle gegevens, zoals hierboven vermeld, worden bewaard tot de desbetreffende persoon zich uitschrijft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cantincrode vzw gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook ten alle tijde alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cantincrode vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking te sturen naar info@cantincrode.be

We reageren zo snel mogelijk, binnen de termijn van vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Cantincrode vzw neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze DPO(Data Protection Officer) via dpo.cantincrode@gmail.com